Matematyka

Matematyka

1. Jeżeli suma dwóch liczb jest dodatnia to przynajmniej jedna z tych liczb jest dodatnia.

Zadanie z logiki matematycznej Jeżeli suma dwóch liczb jest dodatnia, to przynajmniej jedna z tych liczb jest dodatnia. Założenie: suma dwóch liczb jest dodatnia (zdanie \(p\)) Teza: przynajmniej jedna z [...]
Czytaj więcej

Zadanie 2

  Czy zero jest liczbą parzystą?  
Czytaj więcej

Zadanie 3

Matematyk wymyślił, patrząc na
Czytaj więcej