Matematyka

Matematyka

1. Jeżeli suma dwóch liczb jest dodatnia to przynajmniej jedna z tych liczb jest dodatnia.

Zadanie z logiki matematycznej Jeżeli suma dwóch liczb jest dodatnia, to przynajmniej jedna z tych liczb jest dodatnia. Założenie: suma dwóch liczb jest dodatnia (zdanie \(p\)) Teza: przynajmniej jedna z [...]
Czytaj więcej

2. Czy zero jest liczbą parzystą?

  Skoro \(0=2*0+0\) to zero jest parzyste.  
Czytaj więcej

Zadanie 3

Ile metrów na liczniku ma kosiarka, o szerokości cięcia 52cm, która prostokątną działkę o wymiarach 20m x 100m wykosiła już 59 razy?
Czytaj więcej